Priser

Priser

 

Prisen beregnes på begrund af den anvendte tid. Ved opgaver udført i din virksomhed starter tiden når jeg ankommer til dit kontor.

Der faktureres kørsel efter statens takster ved mindre opgaver.

 

Ved længerevarende opgaver sker fakturering hver 14. dag, og ved kortere opgaver faktureres der når opgaven er afsluttet.

 

Timeprisen er 280kr.

 

Mine standard betalingsbetingelser er 8 dage netto.

 

 

 

___________________________________________________________________________________________________________________________

 

Hauges Kontorhjælp - Givevej 61 - 8766 Nr. Snede - Tlf. 28 74 70 92

___________________________________________________________________________________________________________________________