Priser

Priser                                                                                           


Prisen beregnes på begrund af den anvendte tid. Ved opgaver udført i din virksomhed starter tiden når jeg ankommer til dit kontor.

Der faktureres kørsel efter statens takster ved mindre opgaver.


Ved længerevarende opgaver sker fakturering hver måned, og ved kortere opgaver faktureres der når opgaven er afsluttet.


Timeprisen er 280kr.


Pr. 1/1-2021 er timeprisen 300 kr.


Mine standard betalingsbetingelser er 8 dage netto.
___________________________________________________________________________________________________________________________


Hauges Kontorhjælp   -   Givevej 61   -   8766 Nr. Snede   -   Tlf. 28 74 70 92

___________________________________________________________________________________________________________________________